SPRAWOZDANIE

z przeprowadzonego Koncertu Charytatywnego na rzecz kapitalnego remontu kościoła w Suchym Borze,
który odbył się dnia 15 stycznia 2012 roku.

Z wielką przyjemnością i radością gościliśmy Gminną Orkiestrę Dętą z Radłowa pod batutą Krzysztofa Kacały i kierownictwem Piotra Górskiego. Repertuar koncertu obejmował kolędy polskie, niemieckie i angielską.
Chór parafialny prowadzony przez panią Krystynę Swora, składający się z mieszkańców Suchego Boru, zaśpiewał trzy przepiękne kolędy.
Wystąpiły dzieci z przedszkola w Suchym Borze z programem artystycznym przygotowanym z okazji Dnia Babci i Dziadka przez panie nauczycielki pod kierownictwem pani Lindy Gnacy. Wszyscy się zachwycili wspaniałymi wierszykami
i piosenkami dla babć i dziadków, a Ksiądz Proboszcz Antoni Grycan nagrodził trud dzieciaków słodkimi upominkami.
Koncert zakończyły życzenia noworoczne złożone przez aniołki Michalinę i Anię Kasprzak-Dżyberti.
Wszyscy artyści, mali i duzi, oraz ich opiekunowie otrzymali kwiaty, których sponsorami są Państwo Iwona i Andrzej Biłos, właściciele Gospodarstwa Ogrodniczego w Chrząstowicach. Serdecznie dziękujemy.
W czasie koncertu sprzedawane były cegiełki – 1 cegiełka stanowi równowartość 10 zł.

Poniżej podajemy koszty związane z organizacja koncertu.

 • Przyjazd orkiestry wraz z kosztami transportu – 1400,00 zł
 • Nagłośnienie koncertu – 400,00 zł
 • Projekt i druk materiałów reklamowych i cegiełek – 1473,00 zł
 • Projekt i realizacja strony internetowej – 1320,00 zł

Razem poniesione koszty wynoszą: 4593,00 zł

Pozyskane dochody:

 • Sprzedano cegiełki na wartość – 2123 zł
 • Sponsor proszący o anonimowość wpłacił – 2000 zł
 • Pan Tomasz Kowalski – 150 zł
 • Pan Michał Nowak Firma Elektryczna – 450 zł
 • Maria i Józef Moskalowie – fundatorzy strony internetowej – 1320 zł
 • Rodzina Wawrzyniak – emeryci z Opola – 200 zł
 • Pani Teresa Obcowska – emerytka z Opola – 220zł

Razem uzyskany dochód: 6463 zł

Zysk z koncertu wyniósł 1870,00 zł i został wpłacony do Banku Spółdzielczego w Chrząstowicach na konto funduszu remontowego Parafii.
Cegiełki na poczet remontu kościoła o wartości 10 zł nadal można zakupić u pani Edeltrauty Juraschek. Zachęcamy również do dokonywania wpłat na konto funduszu remontowego Parafii numer rachunku 66 8907 1063 2008 7000 3421 0002.
Członkowie Rady Parafialnej bardzo dziękują za udzieloną pomoc następującym osobom:

 • Panu Marianowi Makówce, który sprzedał najwięcej cegiełek
 • Panu Ferdynandowi Sapalskiemu – również za sprzedaż cegiełek.
 • Paniom: Barbarze Ozimek, Barbarze Makówka, Marii Skarbeckiej, Danieli Popiel za pomoc w przygotowaniu poczęstunku, upieczenie ciasta, przygotowanie kawy dla orkiestry, chóru i gości.
 • Panu Robertowi Tistek, na którego zawsze można liczyć, przy organizacji takich imprez.
 • Panu Damianowi Sławińskiemu z Ochotniczej Straży Pożarnej.
 • i wielu innym osobom, które poświeciły swój czas i energię na rzecz naszego Kościoła i społeczności parafialnej.

Dziękujemy przede wszystkich mieszkańcom naszej parafii za liczny udział w koncercie oraz hojne datki.
Członkowie Rady Parafialnej przy naszym Kościele z wielkim zaangażowaniem podeszli do organizacji koncertu, wzięli czynny udział we wszystkich pracach.
Uzyskany dochód nie jest imponujący, nie mniej jednak mamy olbrzymią satysfakcję z faktu, że wydarzenia kulturalne mają miejsce w naszym Kościele . Liczymy na to, że w najbliższej przyszłości podobne przedsięwzięcia zintegrują naszą społeczność lokalną.

Sprawozdanie przygotowała Maria Moskal.

Rada Parafialna przyjęła sprawozdanie dnia 26 stycznia 2012 roku.