Pierwsza Komunia Święta w naszej parafii

Dnia 5 lutego 2012 roku, po porannej mszy świętej odbyło się spotkanie księdza proboszcza Antoniego Grycana z rodzicami i dziećmi, które mają przystąpić w 2012 roku do Pierwszej Komunii Świętej. W tym roku przystąpi siedmioro dzieci: 1 chłopiec i 6 dziewczynek.
Rodzice poprosili księdza proboszcza o duchowe przygotowanie dzieci do tak podniosłej uroczystości.

Ustalono, że uroczysta Msza Święta odbędzie się 13 maja 2012 r. o godz 10.30, natomiast nieszpory zostaną odprawione o godz 15.00.

Nie będą obowiązywać jednolite stroje dla dziewczynek.
Proszono księdza proboszcza, aby spotkania odbywały się w soboty w godzinach przedpołudniowych.
Rodzice wyrazili zgodę na przekazywanie informacji poprzez parafialną stronę internetową dot. spraw organizacyjnych związanych z przygotowaniem do Pierwszej Komunii Świętej.
Kolejne spotkanie odbędzie się w marcu 2012 – o dokładnej dacie spotkania poinformujemy w terminie późniejszym.