24 marca 2012 roku Wizytacja kanoniczna ks. Biskupa Pawła Stobrawy

Wydarzeniem minionego tygodnia w naszej Parafii była wizytacja kanoniczna opolskiego Biskupa Pomocniczego ks. Pawła Stobrawy. Rozpoczęła się o godz. 15.30 spotkaniem z Radą Parafialną, przedstawicielami parafialnego Caritasu, organistką p. Krystyną Swora, p. Robertem Tistkiem – nadzwyczajnym szafarzem Komunii św. oraz oddelegowanym na spotkanie przez ks. Proboszcza p. Zygfrydem Ratużnym. Członkowie Rady Parafialnej serdecznie powitali Jego Ekscelencję ks. Biskupa. Na godzinnym spotkaniu ks. Biskup między innymi zwrócił uwagę na obecność ludzi świeckich w życiu Kościoła. Zachęcał do wolontariatu w Caritas , zwrócił uwagę, że za mało jest u nas nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. i bardzo rzadko odwiedzają chorych w niedzielę aby mogli otrzymać Komunię świętą w łączności z całą wspólnotą parafialną zgromadzoną na liturgii Mszy św. Wiele uwagi poświęcił pracy Rady Parafialnej zwracając uwagę na odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Rzetelna informacja, przejrzystość w dysponowaniu środkami finansowymi, dobrze przygotowane prace związane z bieżącymi remontami – dbałość o Świątynię i jej otoczenie to najważniejsze zadania jakie stoją przed Radą w opinii ks. Biskupa.

Spotkanie z młodzieżą

Ks. Biskup spotkał się z ministrantami, Dziećmi Marii, młodzieżą która ma przystąpić do Sakramentu Bierzmowania. W ciepłych i serdecznych słowach podziękował młodzieży za czynny udział w życiu Kościoła. Zapraszał do wzięcia udziału w rekolekcjach dla ministrantów, uczestnictwa w rekolekcjach letnich. Dziękował im za poświęcony czas na służbę naszej Parafii.

O godz. 18,00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta którą koncelebrował Jego Ekscelencja ks. Biskup Paweł Stobrawa w asyście w-ce Dziekana Dekanatu Ozimek ks. Mariana Demarczyka, franciszkanina ojca Aureliana oraz ks. proboszcza Antoniego Grycana. Parafianie licznie przybyli na spotkanie modlitewne z ks. Biskupem z uwagą wysłuchali wygłoszonej homilii. Czuliśmy się wszyscy zaszczyceni odwiedzinami ks. Biskupa ,które wzbogaciły naszą społeczność parafialną. BÓG ZAPŁAĆ!

Ksiądz proboszcz Antoni Grycan oraz członkowie Rady Parafialnej dziękują wszystkim parafianom za pomoc w przygotowaniu do wizyty Księdza Biskupa, w szczególności paniom które sprzątały Kościół oraz panu Józefowi Wimer za udekorowanie placu Kościelnego.

zdjęcia Studio 4 Andrzej Nowak