Wielkanoc 2017

Zmartwychwstał Pan prawdziwie.
Alleluja, Alleluja!
Pierwsze słowa Jezusa Zmartwychwstałego, skierowane do uczniów brzmią w tonie najwyższego optymizmu i nadziei:
Pokój Wam, braćmi jesteście, miłujcie się nawzajem!
Niech te Słowa znajdą urzeczywistnienie w naszej codzienności.
Niech pokój Zmartwychwstałego będzie udziałem każdego z nas.
Niech Jezus Zmartwychwstały zsyła obfitość łask, obdarza zdrowiem
oraz wszelką pomyślnością z perspektywą na Zmartwychwstanie Życia!

ks. Krzysztof Blaut,
proboszcz