39 Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę

baner10

39 Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę przechodzić będzie przez Suchy Bór w dniu 17 sierpnia 2015 roku około godziny 10,00.

 

  Intencją pierwszej pielgrzymki była modlitwa za nowego pasterza diecezji.

Pierwsza wyruszyła w dniu ingresu Inicjatorem  Diecezjalnej Opolskiej Pielgrzymki na Jasną Górę był ks. Edmund Cisak, proboszcz w Grodźcu, który oficjalne przygotowania rozpoczął już w 1975 roku. Skierował do ówczesnego ordynariusza bp. Franciszka Jopa prośbę o zgodę na zorganizowanie diecezjalnej pielgrzymki. W piśmie podkreślał, że mimo sytuacji społeczno-politycznej udało się zorganizować pielgrzymkę z Poznania, a Opole jest znacznie bliżej Częstochowy. Ks. Cisak przypominał również, że historia pielgrzymowania wiernych z diecezji opolskiej na Jasną Górę sięga XVII wieku, i że są parafie, które pielgrzymują każdego roku.

Niemniej zarówno w 1975 roku, jak i w kolejnym ks. Edmund Cisak wyruszył na Jasną Górę jedynie ze swoimi parafianami z Grodźca, do których powoli zaczęły dołączać osoby z innych miejscowości.

Ten pierwszy raz

Do Częstochowy pielgrzymka o charakterze diecezjalnym po raz pierwszy wyruszyła w 1977 roku. Zgody i pasterskiego błogosławieństwa udzielił bp Wacław Wycisk. Ustalono termin, trasę, pani Kwik z Grodźca ręcznie wykonała afisze, niemniej wybór nowego biskupa opolskiego i wyznaczenie dnia ingresu w tym samym terminie co wymarsz pielgrzymki, zrodziło w organizatorach pytanie, czy aby wypada w takim dniu wyruszać. Obawy zostały rozwiane, a abp Alfons Nossol do dziś z radością wspomina, że pielgrzymi z modlitwą na ustach po raz pierwszy wyruszyli na Jasną Górę w dniu jego święceń biskupich i ingresu do katedry opolskiej.

Ta pierwsza pielgrzymka, w której wzięło udział ok. 500 osób, wyruszyła sprzed kościoła śś. Piotra i Pawła w Opolu 17 sierpnia 1977 roku. Trasa wiodła m.in. przez Gosławice, Niwki, Szczedrzyk, Grodziec, gdzie był pierwszy nocleg, Myślinę, Dobrodzień, Ciasną, Zborowskie, gdzie był drugi nocleg, Kuleje, Truskolasy, Wręczycę. Ostatni nocleg był w Kaleju, skąd pielgrzymi szli bezpośrednio na Jasną Górę.

Długość trasy liczyła 108,5 km. Przewodnikami grup byli: grupy „A” dla dorosłych – o. Antoni Dudek i ks. Bronisław Martyniak; grupy „B” dla młodzieży – ks. Piotr Gołąbek, ks. Franciszek Wolnik, ks. Jacek Ślęczek; grupy „C” dla młodszej młodzieży – ks. Joachim Kurek.

Coraz więcej i coraz lepiej

Profesjonalne afisze, znaczki pielgrzyma w kolorach pomarańczowym, zielonym, brązowym, amarantowym, fioletowym i niebieskim, megafony uliczne, żetony do bagaży, zorganizowana służba medyczna. To tylko kilka z nowości, które pojawiły się na opolskiej pielgrzymce w 1978 roku. O. Antoni Dudek opracował program duchowy, a na plebani w Grodźcu odbyły się dwa spotkania dla przewodników grup. Zamówione zostały ciepłe posiłki dla pielgrzymów w Szczedrzyku, Dobrodzieniu i Kulejach, a noclegi w Grodźcu, Zborowskiem i Kaleju.

Pielgrzymi – w liczbie 1500 – wyruszyli na szlak 17 sierpnia 1978 roku po Mszy św. w opolskim kościele śś. Piotra i Pawła. 80 proc. pielgrzymów stanowiła młodzież.

Od tego czasu piesze podążanie na Jasną Górę wpisało się na stałe w kalendarz sierpniowych wydarzeń w diecezji opolskiej. W roku 1979, kiedy trasę wydłużono o jeden dzień wprowadzając nocleg w Zawadzkiem, grup pielgrzymkowych było już jedenaście.

W 1981 roku, w piątej pielgrzymce, wzięło udział 7000 osób. Najmłodszy pielgrzym miał 6 lat, a najstarszy 78 lat. Pięciodniowa trasa liczyła 123 km. Z kolei w roku 1985 pielgrzymów było już blisko 15 tysięcy, rok później – ok. 18 tysięcy, a strumienie wyruszały nie tylko z Opola, ale także z Gliwic, Kluczborka i Raciborza.

– Dni pielgrzymowania płynęły bardzo szybko i oto w sobotni poranek (23 sierpnia) stanęliśmy u celu. Stanęliśmy pojednani z Bogiem przez sakrament pokuty, a także pojednani z braćmi w „Dolinie Przeprośnej”. Ze Szczytu witali nas ojcowie paulini. Każda grupa już na placu jasnogórskim powitała Maryję, klęcząc czy też, jeszcze wymowniej, leżąc krzyżem – napisała do Gościa Niedzielnego młodzież z „2 fioletowej”, relacjonują 10. Opolską pielgrzymkę.

U świętego Jacka i świętej Anny

Rok 1989 był rokiem zmian. Nie tylko wydłużona została trasa, aby zgodnie z życzeniem biskupa opolskiego przebiegała przez diecezjalne sanktuaria w Kamieniu Śląskim i na Górze św. Anny, ale także od tego roku pielgrzymów prowadzi nowy przewodnik – ks. Marcin Ogiolda. Ks. Edmund Cisak, inicjator pielgrzymki i jej dotychczasowy organizator i kierownik, poprosił biskupa o odwołanie z funkcji ze względu na stan zdrowia.

Wówczas pielgrzymi wyruszali na pielgrzymi szlak nie tylko z Opola, ale również z Nysy, Branic, Głubczyc, Raciborza, Gliwic, Zabrza, Bytomia i Kluczborka, w jeden strumień łącząc się w Zawadzkiem.

Opracowanie
na podstawie: Ks. Bernard Kotula, ks. Marcin Ogiolda, Z Opola Madonno zdążamy… 25 lat Pieszej Pielgrzymki Opolskiej, Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole 2001

Więcej informacji na www.pielgrzymka-opolska.pl

11666117_707694936026834_2029791424448303800_n

Trasa Pielgrzymki Strumień Opolski

17.08.2015 (Poniedziałek)

Temat: Od Chrztu Polski do Krakowa 2016

8.30 – Wyjście z Opola z kościoła św. Jacka (przejście ścieżką rowerową)

10.00 – Postój w Lędzinach – Suchym Borze

11.30 – Postój w lesie

13.00 – Obiad w Kosorowicach

17.00 – Msza św. w Kamieniu Śląskim

Po Mszy Świętej nocleg w Kamionce lub Kamieniu Śląskim

18.08.2015 (Wtorek)

Temat: Od grzechu do łaski – droga pokuty

7.00 – Wyjście z Kamienia Śląskiego

8.30 – Postój w Poznowicach

11.00 – Postój na polanie w pobliżu Wysokiej

14.00 – Msza Święta na Górze Świętej Anny

Nocleg na Górze Świętej Anny lub w Wysokiej albo w Kadłubcu

19.08.2015 (środa)

Temat: Od własnego „ja” do pełnienia woli Ojca

6.00 – Msza Święta na Górze Świętej Anny

6.00 – Wyjście z Kadłubca i Wysokiej

7.15 – Postój w Dolnej

10.30 – Msza św w Strzelcach Opolskich

13.00 – Obiad w Jemielnicy na boisku

15.30 – Postój w lesie przy drodze

17.00 – Nocleg w Zawadzkiem


20.08.2015 (czwartek)

Temat: Od przygnębienia do radosnej nadziei

6.00 – Wyjście z Zawadzkiego

8.30 – Msza św. na polanie w Pietraszowie

12.00 – Postrój w Łagiewnikach Małych

13.00 – Obiad w Gwoździanach

16.30 – Postój w Ciasnej

18.00 – Nocleg w Zborowskiem

21.08.2015 (piątek)

Temat: „Od brudu grzechu” do „czystego serca”

6.00 – Msza św. w Ciasnej

7.00 – Msza św. w Zborowskiem

10.30 – Postój w Kamieńsku

12.00 – Obiad w Kuleju

15.30 – Postój w Klepaczce

17.30 – Postój we Wręczycy

19.00 – Nocleg w Kaleju

22.08.2015 (sobota)

Temat: Z misyjnym zapałem ku wciąż nowej codzienności.

6.00 – Wyjście z Wręczycy

7.00 – Wyjście z Kaleja

9.00 – Wejście do Częstochowy, podejście przed Obraz Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze

11.00 – Msza św.