BOŻE NARODZENIE 2022

Kolędo!… mocno uderz w struny serca 

Kolędo!… mocno uderz w struny serca
Pukaj do okien ludzkich sumień,
By nie zabrakło w nich tkliwości (…)
Dobra, Nadziei i Miłości…
Kazimierz J. Węgrzyn

Drodzy Parafianie i Goście!
Śpiew aniołów zwiastuje nam narodziny oczekiwanego Zbawiciela.
W małym Świętym Dziecku rozpoznaj Boga-Człowieka, który przynosi ludziom radość, pokój, ciszę i światło.
Nowy Rok Pański 2023 oby obfitował w Boże błogosławieństwo – na miarę potrzeb, w jakich Boża Opatrzność kazała nam żyć.

ks. Krzysztof Blaut