DEKRET dotyczący pandemii koronawirusa COVID-19 – 5 listopada 2020r.

Informujemy, że na stronie diecezji opolskiej dostępny jest dekret Biskupa Opolskiego dotyczący pandemii koronawirusa COVID-19, z dnia 5 listopada 2020 roku.