Intronizacja Relikwii Św. Jana Pawła II w Naszej Parafii – Niedziela Miłosierdzia Bożego 2016

W dniu 3 kwietniUK1B5325a 2016 roku w Niedzielę Miłosierdzia Bożego na uroczystej Mszy Św. o godzinie 9,30 do Naszej Parafii zostały wprowadzone Relikwie Św. Jana Pawła II.

Kult relikwii w chrześcijaństwie ma swą długą historię. Wyrósł przede wszystkim z ludowej pobożności. Okazał się ważny dla wielu pokoleń i stanowił pomoc w ewangelizacji narodów. Obecnie relikwie św. Jana Pawła II posiada już ponad 100 parafii w Polsce, a na całym świecie są ich tysiące.
Dla naszej parafii, otrzymanie relikwii pierwszego stopnia jest wielkim, a nawet szczególnym wyróżnieniem, gdyż postać św. Jana Pawła II jest nam bardzo droga i bliska. Wiele osób w trudnych chwilach zwraca się z modlitwą do Niego i jak sami twierdzą, wielokrotnie byli wysłuchani.

Relikwie (łac. reliquiae — szczątki, resztki) to materialne pozostałości zachowane po śmierci świętych, przede wszystkim kości, ale także przedmioty osobiste. Niezaprzeczalne świadectwa kultu relikwii pochodzą z IV wieku. Relikwii przybywało dzięki ich dzieleniu, a ponadto wprowadzono tzw. relikwie wtórne (drugorzędne), powstałe na skutek kontaktu z relikwiami pierwszorzędnymi. Było nimi np. płótno, w które zawijano relikwie, był materiał położony na grobie, itp. Generalnie relikwie dzielą się na trzy stopnie. Pierwszy stopień to szczątki zmarłego, drugi to rzeczy należące do danego świętego i trzeci stopień, to tzw. relikwie „pochodne”, czyli wtórne.UK1B5334
Na Zachodzie od IV w. relikwie umieszczano pod ołtarzem. Według Augustyna wyrażało to prawdę, że ciało świętego stało się ołtarzem dla Boga. Chrystus to pierwszy z męczenników, a inni poszli w Jego ślady, oddając życie. Na Wschodzie zaś groby świętych umieszczano z dala od ołtarza. Później wydobywano relikwie z ołtarzowego ukrycia i umieszczano w ozdobnych relikwiarzach. Relikwiarze przybierały najrozmaitsze formy, bowiem oprawę relikwii wciąż udoskonalano. Mogły one mieć formę architektoniczną wieży, kopuły, wazy itd. Są one otaczane coraz większym szacunkiem i pobożnością na całym świecie.
Ludzie, pielgrzymując do wielu miejsc słynących z relikwii świętych, doznają wielu uzdrowień ciała i ducha. Pierwszym cudem, jakiego dokonał św. Jan Paweł II, było uzdrowienie francuskiej zakonnicy, ale w Watykanie istnieje już pokaźna dokumentacja licznych cudownych uzdrowień, które się dokonały za pośrednictwem Ojca Świętego Jana Pawła II. Należy mieć nadzieję, że wierni Naszej Parafii  docenią ten wielki skarb, jaki otrzymali i często będą modlić się przed relikwiami drogiego naszemu sercu Rodaka o wstawiennictwo przed Panem.

Życiorys Św. Jana Pawła II w wielkim skrócie.

Jan Paweł II (Karol Wojtyła) urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach. W 1938 r. rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, przerwane wybuchem wojny. Do połowy 1943 roku Karol był związany z konspiracyjnym Teatrem Rapsodycznym. W 1942 r. rozpoczął studia na tajnym Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył je po wojnie w 1946 roku i z rąk Kardynała Adama SapieUK1B5365hy otrzymał święcenia kapłańskie. Sakrę biskupią otrzymał w 1958 roku. W 1964 roku został arcybiskupem krakowskim, a w 1967 kardynałem. Brał aktywny udział w Soborze Watykańskim II. Po śmierci Jana Pawła I, 16 października 1978 roku został wybrany na papieża i przyjął imiona Jan Paweł II. Był pierwszym od 455 lat papieżem nie-Włochem i pierwszym Polakiem na Stolicy Piotrowej. Pontyfikat Jana Pawła II upływał pod znakiem posługi na rzecz ekumenizmu i miłości. Jako papież odbył ponad 100 zagranicznych podróży duszpasterskich.
Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37  w wigilię niedzieli Miłosierdzia Bożego. Zebrani na Placu Św. Piotra wierni już od razu okrzyknęli Go świętym. Pochowany został 8 kwietnia 2005 roku w Watykanie.
W 2007 roku zakończył się proces diecezjalny Jana Pawła II, a 1 maja 2011 roku odbyła się beatyfikacja i papież został ogłoszony błogosławionym. Jan Paweł II w ciągu prawie 27 lat swego pontyfikatu beatyfikował 1 318 osób, a 478 ogłosił świętymi, w tym 9 Polaków i Polek. 27 kwietnia 2014 roku Jan Paweł II i Jan XXIII zostali wyniesieni na ołtarze jako święci. Jan Paweł II podczas swoich podróży 30-krotnie okrążył Ziemię wokół równika i pokonał trzykrotnie odległość miedzy Ziemią a Księżycem. Odwiedził 900 miejscowości, 586 dni spędził w podróży, przebył ponad 1 650 000 km podczas podróży zagranicznych.

Intronizacja Relikwii Św. Jana Pawła II