Odpust Podwyższenia Krzyża Świętego 13 września. Suma Odpustowa godz. 11.00. Serdecznie zapraszamy


Liturgia dzień 14 września określa mianem święta Podwyższenia Krzyża Świętego.

Dlaczego we wrześniu jeszcze raz rozpamiętujemy tajemnicę Krzyża z Wielkiego Piątku? Otóż przed reformą kalendarza, jaka miała miejsce po Soborze Watykańskim II, obchodzono dwa święta: 3 maja jako Znalezienie Krzyża Św. i 14 września święto Podwyższenia Krzyża Św.

Po reformie pozostawiono jedynie wrześniowe święto łącząc w jedno zarówno znalezienie i podwyższenie.


Obraz1

Scena Znalezienia Krzyża Świętego przez św. Helenę


Obraz2

Scena Podwyższenia Krzyża Świętego – witraże z naszego kościoła