Radosnego Alleluja!

Drodzy Parafianie i świąteczni Goście!
Zmartwychwstały Chrystus przyniósł całej ziemi upragniony pokój,
zwyciężył „śmierć, piekło i szatana”. Swoim zmartwychwstaniem obdarzył ludzkie serca pokojem.
Niech Boża łaska, która jest większa od siły zła i przemocy

  • z okazji pamiątki Jego zmartwychwstania –
    obdarza każdego z Was pokojem i radością serca.
    Niech wypełnia nasze serca nadzieją, że ostetecznie Dobro odniesie tryumf, a każdy „choćby umarł, żyć będzie”.

ks. Krzysztof Blaut, proboszcz
wraz z ks. Antonim