Remont Kościoła

Rada Parafialna, której przewodniczy ksiądz proboszcz Antoni Grycan, poniżej przedstawia Kosztorys Inwestorski Parafii Suchy Bór dot. Kościoła pw. Podniesienia Krzyża Świętego usytuowanego przy ul. Pawlety.

Integralną częścią kosztorysu jest książka przedmiarów. Uprzejmie prosimy firmy budowlane
oraz osoby fizyczne do zapoznania się z przedłożonym dokumentem i składania ofert podając cenę za jaka poszczególne prace zostałyby wykonane.

Harmonogram prac jest następujący:

Do dnia 13maja 2012 r. -pozycje 4, 5 i 6 w książce przedmiarów:

1. malowanie wnętrza Kościoła, cyklinowanie podłóg i ławek
2. konserwacja i naprawa drzwi,
3. położenie paneli drewnianych w pomieszczeniu zakrystii oraz salce katechetycznej.

Do końca bieżącego roku – pozycje od 1 do 3 w książce przedmiarów.

Kryterium wyboru – 100% cena.

Książka przedmiarów do pobrania z zakładki „Inwestycja”.

Uprzejmie prosimy o składanie ofert poczta elektroniczną na adresy: mariamoskal3@o2.pl , zwiastowanie@poczta.fm w terminie do dnia 20 marca 2012 roku.

Po wyłonieniu wykonawcy zostanie upubliczniony protokół z wyboru ofert.

Zapraszamy do współpracy.