SIÓDMY TYDZIEŃ BIBLIJNY 19 IV – 25 IV 2015

Tydzien-Biblijny

Czas się wypełnił
i bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię! (Mk 1,15).

W dniach od 19 do 25 kwietnia 2015 roku Kościół w Polsce przeżywa siódmy Tydzień Biblijny. Mamy się z czego cieszyć! Już przez siedem kolejnych lat jako duszpasterze i moderatorzy Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II możemy dziękować Panu Bogu za ten największy dar, jakim jest Jego Słowo, które – „gdy nadeszła pełnia czasu” – stało się ciałem i zamieszkało między nami w osobie Jezusa Chrystusa (por. J 1,14).

            Dar ten byłby jednak trudno dostępny, gdyby to samo Słowo Boga nie przyszło do ludzi pod postacią Pisma świętego. To dlatego Liturgia Słowa jest nierozdzielnie złączona z Liturgią Eucharystii, a sam Jezus z Nazaretu rozpoczyna swą publiczną działalność wezwaniem do nawrócenia, aby każdy człowiek mógł przyjąć głoszoną mu Ewangelię. Zaiste, bez autentycznej wiary w Ewangelię nie ma prawdziwej wiary w Eucharystię!

            Pierwszy dzień Tygodnia Biblijnego to Niedziela Biblijna. Niech to będzie dzień wyjątkowo uroczystej celebracji Ewangelii i Eucharystii – jak nas tego uczy sam zmartwychwstały Pan, który najpierw uczniom idącym do Emaus wyjaśniał Pisma, a następnie łamał dla nich Chleb, aby ostatecznie otworzyć im oczy na Jego nową, zbawczą Obecność pośród nich i dla nich, jak im to z całą mocą obiecał: „Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20).

ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
przewodniczący „Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II”

tydzień biblijny 2015 franciszek