Słowo Biskupa Opolskiego na Wielki Tydzień 2021

Z okazji Wielkiego Tygodnia Biskup Opolski wystosował specjalne słowo do diecezjan. Zachęcamy do wysłuchania treści.