Śp. dr Ambroży Wieczorek

Zmarł dr Ambroży Wieczorek.
Pogrzeb w piątek 8 maja 2020 o godz. 13.00 w Suchym Borze.

Zgodnie z wytycznymi Dekretu Biskupa Opolskiego obowiązują zasady:

  • we Mszy pogrzebowej obowiązuje ograniczenie 1osoba/15 m2;
  • w przylegających do kościołów placach nie obowiązuje przelicznik podany wyżej, lecz zasada dystansowania się, zgodnie z którą znajdujące się tam osoby powinny przebywać w odległości minimum ok. 2 m od siebie;
  • W uroczystościach pogrzebowych (na cmentarzu) może brać udział nie więcej niż pięćdziesiąt osób, nie wliczając celebransa, usługujących i pracowników firmy pogrzebowej.