Spotkanie Rady Parafialnej

Dnia 6 marca 2012 r odbyło się spotkanie Rady Parafialnej. Ksiądz proboszcz Antoni Grycan przedstawił sprawy, które należałoby wspólnie omówić:
1. Płatności rachunków za zużycie energii elektrycznej w tym sezonie grzewczym.
W trzecią niedziele miesiąca stycznia z zebranej kolekty ksiądz Proboszcz zapłacił rachunek w kwocie 987,00 za zużyta energie w m-cu listopadzie i grudniu 2011.
Za miesiąc styczeń i luty 2012 zużyto energie na wartość 4 030,00 zł. Z kolekty w trzecią niedzielę m-ca lutego ksiądz Proboszcz uiszcza wpłatę w wysokości 1 330,00 zł natomiast 2 700,00 zł zostanie przekazane z środków funduszu remontowego naszej parafii.
2. Planowane remonty Kościoła oraz jego otoczenia.
Członkowie Rady przedstawili kosztorys inwestorski prac remontowych koniecznych
do wykonania w najbliższym czasie.
Książka przedmiarów jest zamieszczona na stronie internetowej w zakładce „Inwestycje”.
Firmy budowlane oraz osoby fizyczne, które chcą wykonać wyszczególnione prace prosimy o kontakt i złożenie oferty na ręce Przewodniczącego Rady Parafialnej p. Zygmunta Grzegockiego .
Ustalono, że w pierwszej kolejności zostaną wykonane następujące prace:
– malowanie wewnątrz Kościoła
– cyklinowanie podłóg i ławek
– naprawa i konserwacja drzwi
– położenie paneli drewnianych w pomieszczeniu zakrystii oraz salce katechetycznej.
Termin wykonania wyżej wymienionych prac ustalono do dnia 13 maja 2012, w którym
to zostanie odprawiona uroczysta msza święta z okazji I Komunii Świętej.
W miarę napływu środków finansowych w następnych miesiącach będziemy realizowali kolejne prace wyszczególnione w kosztorysie.
3. Omówiono sprawy bieżące, w tym ustalono harmonogram Mszy Św. dwujęzycznych odprawianych w językach polskim i niemieckim. Harmonogram jest uwidoczniony w zakładce Gazetki Zwiastowanie.

Ksiądz proboszcz podziękował przybyłym za spotkanie. Obecni na spotkaniu byli:
Edeltrauda Juraschek, Maria Moskal , Zygmunt Grzegocki, Ludwik Popiel.
Nieobecny usprawiedliwiony Marek Baron, nieobecna Elżbieta Adamska – Wedler.
Kolejne spotkanie odbędzie się dnia 20 marca 2012 roku po wieczornej Mszy Św.

Sprawozdanie z spotkania członków Rady Parafialnej przygotowała Maria Moskal