W I E L K A N O C 2 0 1 9

Drodzy Parafianie i świąteczni Goście!
Cisza Jezusowego grobu stała się przestrzenią zmartwychwstania.
Życzymy Wam, aby w Waszych sercach pojawiła się prawdziwa radość
i nadzieja, abyście dzielili się nią przy świątecznym stole, zwyciężając jednocześnie chwile niezręcznej ciszy i bez-nadziei.
Niech Zmartwychwstały Pan Wam błogosławi.
Wesołego Alleluja!

Ks. Krzysztof Blaut, proboszcz