Ważny komunikat w związku z sytuacją epidemiologicznną w kraju

Drodzy Parafianie!
Zgodnie z rozporządzeniem Premiera i zalecaniami Biskupów proszę, abyście pozostali w domach w czasie wyznaczonym przez władze Państwowe.

Na Mszach świętych niech gromadzą się wierni, związani z intencją w danym dniu oraz osoby spoza ryzyka zarażenia. Wszystkich Parafian zachęcam do duchowego łączenia się w modlitwie. Godziny Mszy św. i nabożeństw pasyjnych dostępne w środkach społecznego przekazu podane są w gazetce parafialnej i na stronie parafialnej.

Msze św. będą się odbywały zgodnie z harmonogramem nabożeństw w naszej Parafii.

W tych trudnych dniach stosujmy się do zaleceń, które mogą być kluczowe w pokonaniu pandemii wirusa. Pamiętajmy o osobach starszych i schorowanych, uświadamiajmy ich o istniejącym zagrożeniu oraz pomagajmy w codziennych obowiązkach.

Z kapłańskim pozdrowieniem
Ks. Krzysztof Blaut
Proboszcz