WIELKI TYDZIEŃ W NASZEJ PARAFII

Wielki Tydzień – czas między Niedzielą Palmową a Niedzielą Zmartwychwstania. Najważniejsze wydarzenia w Kościele Katolickim : ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa, bolesna śmierć na Krzyżu i chwalebne Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jak obchodziliśmy to najważniejsze Święto w naszej Parafii.

Wielki Czwartek

O godz. 18-tej Msza Święta – Wieczerzy Pańskiej, ustanowienie Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa. Ks. proboszcz Antoni Grycan od 50 lat jest kapłanem. Jest duszpasterzem na przełomie wieku XX i XXI . Ostatnie pięćdziesięciolecie obfitowało w bardzo liczne wydarzenia polityczne „Zaszło wiele zmian w życiu społecznym i gospodarczym. Być duszpasterzem w tak burzliwym okresie nie jest łatwo. Oczekiwania wiernych borykających sie z wieloma problemami są duże”. W imieniu Rady Parafialnej oraz parafian będących na tej Mszy Świętej pan Ludwik Popiel złożył ks. Proboszczowi życzenia: zdrowia i owocnej pracy na rzecz tutejszej parafii, wręczając bukiet pięknych róż.
Po mszy świętej trwaliśmy na adoracji Najświętszego Sakramentu w ciemnicy.

Wielki Tydzień to czas intensywnej pracy ministrantów, Dzieci Marii, liczne próby chóru. Służba liturgiczną musi kilka razy zmienić wystrój Kościoła. Serdecznie dziękujemy za poświęcony wolny czas lektorom, ministrantom, Dzieciom Marii.
Siostrom Kasi i Paulinie które uczą się grać na organach i z wielką radością zastępują panią organistkę.

Wielki Piątek

W ciągu dnia parafianie przychodzą do Kościoła ,aby w skupieniu modlić się. Po południu odprawiono nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Następnie odprawiana została liturgia Męki Pańskiej z jej opisem według św. Jana, adoracja Krzyża i Komunia Święta – adoracja Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim. Odprawę cechują liczne czytania rozważające Mękę Pańską.
Atmosferę tego dnia podkreślały pieśni śpiewane przez nasz chór pod batutą pani Krystyny Swora. Chór jest mieszany, śpiewający na cztery głosy. Liczy 19 osób. W tym dniu zostały zaśpiewane następujące pieśni : Stabat Mater Dolorosa, Krzyżu Święty nade wszystko, Hymn ku czci Krzyża Świętego, Przy Twym Krzyżu pragnę być. Pani Krystyna Swora i członkowie chóru w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu zaśpiewali trzy części Gorzkich Żali.
Ks. Proboszcz serdecznie podziękował pani Krystynie Swora i wszystkim Paniom i Panom śpiewających w chórze za ich zaangażowanie się, poświęcony czas, wprowadzeniu do naszego życia nowych estetycznych ,kulturalnych wartości. Wszyscy parafianie przyłączają się do złożonych podziękowań dla członków chóru, którzy wyrazili zgodę na opublikowanie ich nazwisk na naszej stronie internetowej – o to one:

Sapalska Halina, Kobyłka Kazimiera, Urszula Kupka, Halina Grzegocka, Zygmunt Grzegocki, Maria Wodecka, Herbert Wodecki, Elżbieta Wimer, Lidia Ryszkowska, Rita Golec, Maria Bitka, Edeltraud Juraschek, Barbara Panek, Danuta Szarek – Pikor, Daniela Popiel, Ludwik Popiel, Joanna Birkenmayer, Ryszard Puślecki, Róża Nowak, Stefania Hiruschall – Pawletta

Apelujemy do Parafian o nowych członków, szczególnie mężczyzn i młodzież, aby zasilili szeregi naszego chóru i brali udział w cotygodniowych spotkaniach.

Wielka Sobota

Od wczesnych godzin rannych adorowaliśmy Najświętszy Sakrament przy Grobie Pańskim. Jest to czas żałoby po ukrzyżowanym Jezusie Chrystusie. Bardzo starym zwyczajem w Kościele jest święcenie pokarmów. W tym czasie możemy zaobserwować jak liczna jest nasza parafia, ile mamy nowych mieszkańców, młodzieży i dzieci. W czasie święcenia pokarmów Kościół był pełen wiernych.
Wieczorem o godz. 20,00 celebracje liturgii Wielkiej Soboty: święcenie ognia i wody, liturgia Słowa Bożego, odnowienie Sakramentu Chrztu. Po czy nastąpiła uroczysta Msza Święta Rezurekcyjna. Przepełnieni wielkanocną radością po Mszy Świętej wracaliśmy do domów. Po drodze napotkanym Parafianom składaliśmy życzenia świąteczne niosąc pozdrowienie:

CHRYSTUS ZMARTWYCHSTAŁ –
PRAWDZIWIE ZMARTWYCHSTAŁ – ALLELUJA.